თამარ პატარაია

Parliament _of_Georgia

საპარალამენტო ზედამხედველობა უსაფრთხოების სექტორზე და საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში

დამოუკიდებლობის მიღებასთან ერთად ქართველმა ხალხმა არჩევანი დემოკრატიული ღირებულებებისა და პრინციპების საფუძველზე მოქმედი პოლიტიკური სისტემის სასარგებლოდ გააკეთა, რაც  კონსტიტუციაში, კანონებსა და ეროვნული დონის პოლიტიკის დოკუმენტებში აისახა. გასული წლების მანძილზე მოქალაქეების  უმრავლესობამ არჩევნების, რეფერენდუმისა თუ  სოციოლოგიური...