გია ნოდია

GeorgiaNATO

მაინც რად გვინდა ნატო?

ხშირად ამბობენ, სრულიად სწორად, რომ ნატოში, ანუ ჩრდილო-ატლანტიკის სახელშეკრულებო ორგანიზაციაში გაერთიანება ქართველი ხალხის მყარი არჩევანია, რომელიც მან, სხვა ყველაფერთად ერთად, საერთო-სახალხო პლებისციტის ფორმით დაადასტურა. ამიტომ ხელისუფლების ცვალებადობა არ აისახება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ტრადიციულ კურსზე: ეს...