ანდრია გოცირიძე

computer-hackers

საქართველოს კიბერსივრცეში არსებული საფრთხეები

ზოგადი მიმოხილვა. თანამედროვე განმარტებით, კიბერშეტევა წარმოადგენს კომპიუტერული ქსელებისა და ელექტრონული სერვისების კონფიდენციალურობაზე, ერთიანობასა და ხელმისაწვდომობაზე  ზემოქმედების განზრახულ მცდელობას. ასეთი ქმედება შესაძლოა, მიზნად ისახავდეს, როგორც სერვისის დაზიანებას ან შეფერხებას, ასევე კომპიუტერული ქსელის გამოყენებას თავდამსხმელის მიზნებისთვის, ინფორმაციის/მონაცემთა ბაზის...

Russia Cyber

პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტების კიბერასპექტები და საქართველო კიბერელემენტების გამოყენება თანამედროვე კონფლიქტებში

საქართველოსთვის, როგორც მცირე რესურსის მქონე ქვეყნისათვის მეტად მნიშვნელოვანია ძლიერ მოწინააღმდეგესთან კონფლიქტისას მოწინააღმდეგის გამოფიტვისკენ მიმართული ასიმეტრიული პასუხების გამოყენება. ასეთ გარემოში, ცხადია დიდ მნიშვნელობას იძენს სახელმწიფო უსაფრთხოების კიბერმდგენელი. უკანასკნელ ათწლეულში კიბერდომეინი საჰაერო, სახმელეთო, საზღვაო და კოსმოსურის...