ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე სტრატეგიული კომუნიკაციის ეროვნული სისტემის ანალიზი