ნატომ და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ბალტიისპირეთის რეგიონში საჰაერო წვრთნის შესაძლებობების გასაფართოებლად