გერმანულ-ქართული სტრატეგიული ფორუმის მე-5 ყოველწლიური სხდომა ბერლინში გაიმართა