საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ რომ ნატომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს სამეზობლო სტაბილურობისთვის