რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის საკვანძო ობიექტი ამუშავდა