ნატოს ოფიცრები საქართველოში შავი ზღვის პორტის შესასწავლად ჩამოვიდნენ