დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიესალმა ორმხრივ ახლო ურთიერთობებს და რუსეთის ‘მიუღებელი ქცევა’ გააკრიტიკა