გენერალ ფილიპ ბრიდლავის შეხვედრა თავდაცვის სამინისტროში