ნატო აძლიერებს ალიანსის თავდაცვისა და შეკავების პოტენციალს