ნატოს ახალი ქვედანაყოფები ემზადებიან წვრთნებში და სამხედრო დაგეგმარებაში მონაწილეობისათვის