ნატო საქართველოს: MAP-ი ინტეგრაციის პროცესის განუყოფელ ნაწილად რჩება