სემინარი თემაზე „საქართველო უელსისა და ვარშავის სამიტებს შორის“