ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭოს განცხადება რუსეთის თვითმფრინავის მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით