„ევროატლანტიკური უსაფრთხოება: საქართველო – ნატოს ერთგული ასპირანტი”