ნატო-ს პრესსპიკერის ჰანცხადება აღმსოავლეთ უკრაინაში არსებულ სიტუაციაზე