ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა