ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს განცხადება ვაშინგტონის ხელშეკრულების მე-4 მუხლის შესაბამისად გამართული სხდომის შესახებ