საქართველო ნატოს ხუთ წევრ სახელმწიფოსთან ერთობლივ წვრთნებს ატარებს