ქ. ბათუმში მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია – „საქართველოს ევროპული გზა” გაიხსნა