ქართულმა სამხედრო პატრულმა ავღანეთში მიწაში დამარხული ქიმიკატები აღმოაჩინა