ნატო ახდენს ძალის დემონსტრირებას ბალტიისპირეთსა და პოლონეთში