ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია 2015 (SMPC 15)