თავდაცვის სამინისტრო: საქართველო ნატოს 2016 წლის სამიტზე MAP–ს მოითხოვს