გერმანიისა და იტალიის გარდა, ნატოს სახელმწიფოთა მოსახლეობების უმრავლესობა ემხრობა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას