ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ კვლავ დაუჭირა მხარი ალიანსის გაფართოებას