დისკუსია თემაზე: უკრაინის კრიზისი და მისი გავლენა ევროპის ეკონომიკაზე – ბატონ ოლივერ ვიეკის მონაწილეობით