დისკუსია „ევროპის აღმოსავლეთი: სტრატეგია საქართველოსთვის“ თემატიკაზე