სემინარი: “საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე”