საფრანგეთმა პოლონეთში „ლეკლერკის“ ტიპის საბრძოლო ტანკები განალაგა