“ქალები, უსაფრთხოება და მშვიდობის დღის წესრიგის იმპლემენტაცია” მარიეტ სქურმანის მონაწილეობით