“შეხვედრები გამორჩეულ სპიკერებთან 2015″ (27 მარტი)