პირველმა შეფასების ჯგუფმა ახლახანს დაასრულა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში დაგეგმილი ვიზიტი საქართველოში.