თავდაცვისთვის მზადყოფნის საჩვენებლად აშშ-ს სამხედრო ძალები აღმოსავლეთ ევროპაში გადაადგილდებიან