რიტიკული ენერგოინფრასტრუქტურის მიმდინარე საფრთხეებისაგან დაცვა