ნატო-ს მაღალი დონის კვლევითი სემინარი – „კრიტიკული ენერგოინფრასტრუქტურის მიმდინარე საფრთხეებისაგან დაცვა“