მრგვალი მაგიდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია/რეინტეგრაციის და რუსეთთან ურთიერთობის თემატიკაზე