შეხვედრა ბ-ნ დონალდ რამსფელდთან – აშშ-ს თავდაცვის ყოფილი მდივანი