სემინარი საქართველოსა და გერმანიაში ჩატარებული თავდაცვის რეფორმების საკითხებზე