10-11 დეკემბერი, 2011 წ. – საერთაშორისო კონფერენცია