2009 წ. – თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის ეფექტური მმართველობა სამხრეთ კავკასიაში