საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურის მიმოხილვა – სტრატეგიული დონე